Μετάβαση στο περιεχόμενο

2024-01-25 Κάλεσμα για συγκρότηση Ομάδων Εργασίας

ΑΝΥΠΟΤΑΧΤΗ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΚΑΛΕΣΜΑ

Συζητάμε για την συγκρότηση ομάδων εργασίας για θέματα που αφορούν το Δήμο μας

Ομάδες Εργασίας